banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

4-6-2024

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô, đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

10-5-2024

9-5-2024

16-4-2024

31-3-2024

28-3-2024

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2024.
Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị biết, nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản hồi về Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định

31-1-2024

24-1-2024

Họp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Sở Giao thông vận tải tổ chức họp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban chỉ đạo phục vụ Tết chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo phục vụ Tết và lãnh đạo các đơn vị vận tải, bến xe và đơn vị quản lý cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh.

8-1-2024

13-12-2023

18-7-2023

Đào tạo lái xe theo hướng mở, tăng cường ứng dụng công nghệ

Ngày 15/5, Cục đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

16-5-2023

Họp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Sở Giao thông vận tải tổ chức họp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban chỉ đạo phục vụ Tết chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, các thành viên Ban chỉ đạo phục vụ Tết và lãnh đạo các đơn vị vận tải, bến xe và đơn vị quản lý cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh.

13-1-2023

Tăng cường quản lý chặt chẽ trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 6/1, ông Nguyễn Đức Hương- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, Sở vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm 82.01S và Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý chặt chẽ trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

9-1-2023

Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô cho người dân ở  vùng sâu, vùng xa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh KonTum và Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum trong công tác triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

1-12-2022

Triển khai các nội dung mới trong công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

26-5-2022

 

Ngày 13/9/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành văn bản Số 6492 /TCĐBVN-VT về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung  theo  hướng  dẫn  tại  Quyết  định 1570/QĐBGTVT ngày 24/8/2021. Nội dung văn bản như sau:

 

13-9-2021

 

Hiện nay, trên địa ban tỉnh Quảng Nam dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các ngành chức; Sở Giao thông vận tải thông báo:

3-8-2020

Tổ chức tập huấn và kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Tham dự lớp tuấn huấn có 11 học viên của Trung tâm đào tạo lái xe Koruco, trong đó có 06 học viên nâng hạng và 05 học viên được tập huấn mới. Các học viên được tập huấn theo nội dung quy định tại Nghị đnh số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp g

7-7-2020

Sở GTVT Kon Tum thực hiện in mã hai chiều (QR) trên Giấy phép lái xe

Thực hiện điểm b khoản 18 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Công văn số 3312/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 25/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cập nhật phần mềm in, quản lý giấy phép lái xe theo quy định tại Khoản 28 và điểm b Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT.

9-6-2020

Ngày 23/4/2020, Sở GTVT tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 616/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc tổ chức vận tải hành khách công cộng đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ xếp hạng nhóm có nguy cơ, nhóm có nguy cơ thấp cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh, với nguyên tắc:

24-4-2020

Nhằm tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 09/12/2019, Sở Giao thông vận tải vận tải đã ban hành Công văn số 1702/SGTVT-QLVT,PT&NL yêu cầu các đơn vị đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe Koruco, Ban quản lý sát hạch, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe.

13-12-2019

Nhằm tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, đẩy mạnh hỗ trợ người cao tuổi tham gia giao thông trong tháng 10 năm 2019 “Tháng hành động vì người cao tuổi”, ngày 30/9/2019 Sở Giao thông vận tải đã có Công bản số 1253/SGTVT-QLVT,PT&NL gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các bến xe trên địa bàn tỉnh.

22-10-2019

Bến xe khách huyện Sa Thầy đã được đầu tư xây dựng

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh KonTum về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bến xe trung tâm huyện Sa Thầy đối với Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon Tum; sau thời gian đầu tư xây dựng, Bến xe trung tâm huyện Sa Thầy cơ bản đã hoàn thành các hạng mục theo quy chuẩn quy định. Ngày 29 tháng 9 năm 2019, UBND huyện Sa Thầy đã tổ chức Lễ khai trương Chợ mới và Bến xe huyện.

1-10-2019

Tập huấn nghiệp vụ cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

15-7-2019

Trang sau


Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao

 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


649921 Tổng số người truy cập: 4138 Số người online:
TNC Phát triển: