cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
9:05 SA | 11/03/2022

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Đường bộ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:43 SA | 06/05/2021

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Danh mục thủ tục hành chính.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết