banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

16-5-2024

4-4-2024

18-12-2023

25-9-2023

15-9-2023

Triển khai thực hiện Văn bản số 9723/BGTVT-VT ngày 30/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tham gia góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: Toà nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) trước ngày 18 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp góp ý.


Chi tiết tại đây.

5-9-2023


5-9-2023

Triển khai Văn bản số 5475/VP-HTKT ngày 05/9/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển các văn bản của Bộ Giao thông vận tải; để tổng hợp, góp ý theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia góp ý kiến cho các dự thảo gồm:
- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.
Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: Toà nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) trước ngày 20 tháng 9 năm 2023.
Chi tiết tại đây.

5-9-2023

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Chi tiết tại đây.

30-8-2023

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng  ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
Chi tiết tại đây.

23-8-2023

Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

14-7-2023

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực GTVT.

Bảng so sánh thông tư số 05/2018/tt-bgtvt và dự thảo thông tư thay thế.

5-7-2023

Tải tài liên liên quan

5-7-2023Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao

 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


649983 Tổng số người truy cập: 4245 Số người online:
TNC Phát triển: