cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
9:52 CH | 06/02/2023

Công văn số 162/SGTVT-VP ngày 03/02/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2023-2030.

9:50 CH | 06/02/2023

Kế hoạch số 696/KH-SGTVT ngày 22/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Phụ lục kèm theo.

3:38 CH | 29/06/2022

Công văn số 525/SGTVT-VP ngày 31/3/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thanh toán Hệ thống tỉnh

Hướng dẫn thanh toán Hệ thống Quốc gia

3:25 CH | 29/06/2022

Công văn số 972/SGTVT-VP ngày 15/6/2021 của Sở Giao thông vận tải vể việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC.

3:15 CH | 29/06/2022

Hướng dẫn số 01/HD-SGTVT ngày 05/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Danh sách Dịch công trực tuyến.

10:15 CH | 28/06/2022

Công văn số 1067/SGTVT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

3:18 CH | 14/01/2022

Kế hoạch số 33/KH-SGTVT ngày 14/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

10:33 SA | 12/01/2022

Kế hoạch số 770/KH-SGTVT ngày 28/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Phụ lục kèm theo

 

1:55 CH | 03/06/2021

 

2:01 CH | 21/01/2021

Kế hoạch số 37/KH-SGTVT ngày 19/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản