cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
2:01 CH | 21/01/2021

Kế hoạch số 37/KH-SGTVT ngày 19/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

 

8:51 SA | 18/12/2020

Kế hoạch số 760/KH-SGTVT ngày 17/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021.

Phụ lục.

2:58 CH | 05/02/2020

Kế hoạch số 66/KH-SGTVT ngày 05/02/2020 của Sở Giao thông vận tải về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải./.

8:40 SA | 18/12/2019

 Kế hoạch số 719/KH-SGTVT ngày 17/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.

Phụ lục./.

2:45 CH | 06/03/2018

Báo cáo số 94/BC-SGTVT ngày 05/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018./.

2:43 CH | 06/03/2018

Kế hoạch số 96/KH-SGTVT ngày 06/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018./.

8:41 SA | 28/02/2018

Văn bản hướng dẫn: tải về.

Biểu mẫu: tải về.

3:35 CH | 20/12/2017

Kế hoạch số 532/KH-SGTVT ngày 20/12/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018./.

7:30 SA | 14/11/2017

Báo cáo số 456/BC-SGTVT ngày 13/11/2017 của Sở Giao thông vận tải về công tác cải cách hành chính năm 2017./.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh