Bạn đang ở :   Giới thiệu > Thông tin cá nhân
    Đăng Nhập
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ MAIL SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 
 

TT

CƠ QUAN, HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Mail

 

LÃNH ĐẠO SỞ :                                SGTVT-KonTum@chinhphu.vn

   

1

NGUYỄN HỮU HÙNG

GIÁM ĐỐC

02603.590045

0903.596.200

nguyenhuuhungkt@gmail.com

 

2

VŨ VĂN THUẦN

PHÓ GIÁM ĐỐC

02603.918578

0903.598.856

vuvanthuan19@yahoo.com.vn

 

3

PHAN MƯỜI

PHÓ GIÁM ĐỐC

02603.862181

0905.101.770

phanmuoigt@gmail.com

 

4

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ:    02603.862.536           vanphongsgtvtkontum@gmail.com

   

1

 ĐẶNG MINH SÁNG

PHÓ CHÁNH, PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG

FAX:

02603.914.197

 0983.018.356

 dangminhsang2000@gmail.com

 

2

VŨ HỒNG DUY

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

0905.412.567

vhduykontum@yahoo.com.vn

 

3

TRẦN LÊ DIỆU HƯƠNG THỦY

VĂN THƯ

0919.247.419

thuytingtvt@gmail.com

 

4

HOÀNG TRUNG DŨNG

CHUYÊN VIÊN

0972.495.113

hoangtrungdung.teo@gmail.com

 

5

BÙI THỊ HỒNG

CHUYÊN VIÊN

0905.941.666

buihong2509@gmail.com

 

6

LÊ VĂN VINH

LÁI XE

0903.588.658

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH:         khtc.sgtvt.kontum@gmail.com

   

1

NINH VĂN ĐỀ

TRƯỞNG PHÒNG

 

0903.598.839

nvdekt@yahoo.com.vn

 

2

BÙI HẢI NAM

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

02603.866.042

0905.146.107

buihainamkt@yahoo.com.vn

 

3

THÂN ĐỨC DŨNG

CHUYÊN VIÊN

 

0942.524.518

tddungkt@gmail.com

 

4

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

CHUYÊN VIÊN

 

0978.126.760

trongthangkt1@gmail.com

 

5

TRỊNH MINH HẢI

CHUYÊN VIÊN

 

0977.107.999

minhhaikt29@gmail.com

 

6

HỒ VĂN PHONG

CHUYÊN VIÊN

 

0989.251.187

hophongpmukt@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG:   02603.866.741

phongQLKCHTGTkontum@gmail.com

   

1

NGUYỄN TRỌNG THỌ

TRƯỞNG PHÒNG

 

0913.455.038

nguyentrongtho70@gmail.com

 

2

TRẦN KIÊN

CHUYÊN VIÊN

 

0986.805.973

trankienkt@yahoo.com.vn

 

3

VÕ NGỌC TĂNG

CHUYÊN VIÊN

 

0982.605.728

tangbqldakt@gmail.com

 

4

ĐỖ ĐỨC BÌNH

CHUYÊN VIÊN

 

0906.419.354

doducbinhbql@yahoo.com

 

5

HÀN TUẤN PHÚ

CHUYÊN VIÊN

 

0943.784.599

hantuanphu1983@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:  

 

 

1

NGUYỄN VĂN THANH

PHÓ TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH PHÒNG

 

0914.024.586

nguyenvanthanh586@gmail.com

 

2

TRẦN THANH HẢI

CHUYÊN VIÊN

 

0982.835.867

haitranbql@gmail.com

 

3

ĐẶNG HOÀNG VŨ

CHUYÊN VIÊN

 

0974.480.006

vu.danggtkt@gmail.com

 

4

LÊ THANH QUANG

CHUYÊN VIÊN

 

0961.717.068

lethanhquangkt@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI:    02603.862.994

phongQLPTNLVTkontum@gmail.com

   

1

NGUYỄN ĐỨC HƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

0905.022.389

ndhuonggtvtkt@gmail.com

 

2

VÕ MINH TRỊ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

0905.092.359

ptnl.sgtvt.kontum2012@gmail.com

 

3

NGUYỄN MINH TRUYỀN

CHUYÊN VIÊN

 

0905.149.456

nmtruyen.sgtvtkt@gmail.com

 

4

NGUYỄN VĂN TÚ

CHUYÊN VIÊN

 

0935.372.989

anhtu0301@gmail.com

 

5

LÊ QUỐC HÙNG

CHUYÊN VIÊN

 

0982.565.056

leqhungktvt@gmail.com

 

6

ĐỖ LƯU TIẾN

CHUYÊN VIÊN

 

0932.091.467

doluutien@gmail.com

 

7

PHAN THỊ DIỆU THƠ

CHUYÊN VIÊN

 

0988.188.218

dieutho88@gmail.com

 

THANH TRA SỞ:     02603.861.180

 

 

1

NGUYỄN MẠNH TUẤN

CHÁNH THANH TRA

02603.866843

0905.034.657

tuanttgtkt@gmail.com

 

2

NGUYỄN VĂN VÂN

PHÓ CHÁNH THANH TRA

02603.866610

0905.866.769

nguyenvanvan769@gmail.com

 

3

PHẠM DUY ANH

CHUYÊN VIÊN

 

0984.929.868

phamduyanh2@gmail.com

 

4

NGUYỄN THÁI HOÀNG ANH

CHUYÊN VIÊN

 

0972.647.799

hoanganhttgt@gmail.com

 

5

LƯƠNG VĂN HIỂN

LÁI XE

 

0905.446.262

 

 

6

NGUYỄN VĂN KIÊN

ĐỘI PHÓ PT ĐỘI TTGT SỐ 2

 

0905.442.226

 

 

7

NGUYỄN MẠNH TÚ

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TTHC-TH

 

0905.072.679

manhtukontum.@gmail.com

 

8

VŨ QÚY HIỀN

CHUYÊN VIÊN

 

0905.514.476

 

 

9

MAI VĂN DŨNG

CHUYÊN VIÊN

 

0903.551.239

 

 

10

TRẦN TUẦN PHƯỢNG

CHUYÊN VIÊN

 

0905.091.889

 

 

11

VŨ ĐỨC BIỀN

CHUYÊN VIÊN

 

0167.784.4999

 

 

12

PHẠM NGỌC HUY

LÁI XE

 

0905.051.799

 

 

13

LÊ XUÂN ĐẠO

CHUYÊN VIÊN

 

0978.357.065

 

 

14

LÊ ĐÌNH QÚY

CHUYÊN VIÊN

 

0988.562.377

ledinhquykt@gmail.com

 

15

NGUYỄN TRUNG HIẾU

ĐỘI PHÓ ĐỘI TTGT SỐ 1

 

0126.404.7789

 

 

16

LÊ THỊ LOAN

CHUYÊN VIÊN

 

0932.427.889

baonhien2009@gmail.com

 

17

ĐẶNG HỒNG LĨNH

CHUYÊN VIÊN

 

0905.557.257

 

 

18

HOÀNG NGỌC TUẤN

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TTGT SỐ 1

 

0169.314.0011

hoangngoctuan19@yahoo.com.vn

 

19

NGUYỄN THẾ TRỌNG

CHUYÊN VIÊN

 

0986.692.789

 

 

20

NGUYỄN ĐÌNH TĨNH

THANH TRA VIÊN

 

0167.936.7999

 

 

21

PHẠM THỊ LỰU

ĐỘI PHÓ ĐỘI TTHC-TH

02603.914986

0163.355.1367

ptluu12@gmail.com

 

22

DƯƠNG HOÀNG DIỆP THẢO

CHUYÊN VIÊN

02603.864996

0935.464.138

ttgtktum@gmail.com

 

23

LÊ HỮU LỘC

CHUYÊN VIÊN

 

0937.481.687

lhloc24@gmail.com

 

24

LÊ HỒNG LINH

CHUYÊN VIÊN

 

0905.821.779

linhkontum280@gmail.com

 

25

TRƯƠNG QUANG BÌNH

LÁI XE

 

0905.812.268

 

 

26

CAO THẾ TẤN

PHỤ TRÁCH TRẠM SAO MAI

 

0964.236.671

tanttgtkontum@gmail.com

 

27

ĐINH QUANG HÙNG

CHUYÊN VIÊN

 

0169.748.2118

quanghungbqldakt@gmail.com

 

28

TRẦN LÊ TUẤN

CHUYÊN VIÊN

 

093 4707 268

tranletuangl@gmail.com

 

29

VŨ HỒNG HẢI

CHUYÊN VIÊN

 

0164 972 7218

haivuhonghai@gmail.com

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 82.01.S:  02603.864.202   Dangkiem8201@gmail.com

   

1

NGUYỄN XUÂN ĐẢM

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

0905.422.369

damnguyendkkt@gmail.com

 

2

NGUYỄN NGỌC HIỆP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

0935.151.379

 

 

3

VŨ HỒNG THIÊM

CHUYÊN VIÊN

 

0918.299.483

thiemkhuy@gmail.com

 

4

TRƯƠNG THỊ ĐỊNH

THỦ QŨY

 

0905.152.786

 

 

5

ĐÀO THỊ HÒA

KẾ TOÁN

 

0905220877

 

 

6

PHAN THÁI NGUYÊN

KẾ TOÁN

 

0935458679

 

 

7

NGUYỄN ĐỨC THẠCH

ĐĂNG KIỂM VIÊN

 

 0905.314.579

thachnguyendkkt@gmail.com 

 

8

TRẦN TRỌNG TOÀN

ĐĂNG KIỂM VIÊN

 

0934.840.788

toanqk@gmail.com 

 

9

NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ĐĂNG KIỂM VIÊN

 

0989253745

 

 

10

NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

ĐĂNG KIỂM VIÊN

 

0973493745

 

 

 

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum