You are here:   Giới thiệu > Thông tin cá nhân
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ MAIL SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 
 

TT

CƠ QUAN, HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

Công vụ

 

LÃNH ĐẠO SỞ :

sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

PHAN MƯỜI

GIÁM ĐỐC

02603.862181

pmuoi.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

VŨ VĂN THUẦN

PHÓ GIÁM ĐỐC

02603.918578

vvthuan.sgtvt@kontum.gov.vn

 

3

NGUYỄN ĐỨC HƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

ndhuong.sgtvt@kontum.gov.vn

 

VĂN PHÒNG SỞ:                                                  02603.862.536

vp.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

ĐẶNG MINH SÁNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

dmsang.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

NGUYỄN VĂN THANH

PHÓ CHÁNH VP

 

nvthanh.sgtvt@kontum.gov.vn

 

4

HOÀNG TRUNG DŨNG

NHÂN VIÊN

 

htdung.sgtvt@kontum.gov.vn

 

5

BÙI THỊ HỒNG

NHÂN VIÊN

 

bthong.sgtvt@kontum.gov.vn

 

6

ĐINH THỊ TUYẾT LY

VĂN THƯ

02603.914.197

dttly.sgtvt@kontum.gov.vn

 

KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH:                                   

khtc.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

NINH VĂN ĐỀ

TRƯỞNG PHÒNG

 

nvde.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

BÙI HẢI NAM

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

02603.866.042

bhnam.sgtvt@kontum.gov.vn

 

3

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

NHÂN VIÊN

 

ntthang.sgtvt@kontum.gov.vn

 

4

TRỊNH MINH HẢI

NHÂN VIÊN

 

tmhai.gtvt@kontum.gov.vn

 

5

HỒ VĂN PHONG

NHÂN VIÊN

 

hvphong.sgtvt@kontum.gov.vn

 

QUẢN LÝ KẾT CẤU CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG:   02603.866.741

qlkchtgt.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

NGUYỄN TRỌNG THỌ

TRƯỞNG PHÒNG

 

nttho.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

TRẦN KIÊN

NHÂN VIÊN

 

tkien.sgtvt@kontum.gov.vn

 

3

VÕ NGỌC TĂNG

NHÂN VIÊN

 

vntang.sgtvt@kontum.gov.vn

 

4

ĐỖ ĐỨC BÌNH

NHÂN VIÊN

 

ddbinh.sgtvt@kontum.gov.vn

 

5

HÀN TUẤN PHÚ

NHÂN VIÊN

 

htphu.sgtvt@kontum.gov.vn

 

6

TRẦN THANH HẢI

NHÂN VIÊN

 

tthai.sgtvt@kontum.gov.vn

 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:  

qlclctgt.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

     

 

 

2

ĐẶNG HOÀNG VŨ

NHÂN VIÊN

 

dhvu.sgtvt@kontum.gov.vn

 

3

LÊ THANH QUANG

NHÂN VIÊN

 

ltquang.sgtvt@kontum.gov.vn

 

 QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI, VẬN TẢI:     02603.862.994

qlvtptnl.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

VÕ MINH TRỊ

TRƯỞNG PHÒNG

 

vmtri.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

NGUYỄN MINH TRUYỀN

NHÂN VIÊN

 

nmtruyen.sgtvt@kontum.gov.vn

 

3

NGUYỄN VĂN TÚ

NHÂN VIÊN

 

nvtu.sgtvt@kontum.gov.vn

 

4

LÊ QUỐC HÙNG

NHÂN VIÊN

 

lqhung.sgtvt@kontum.gov.vn

 

5

ĐỖ LƯU TIẾN

NHÂN VIÊN

 

dltien.sgtvt@kontum.gov.vn

 

6

PHAN THỊ DIỆU THƠ

NHÂN VIÊN

 

ptdtho.sgtvt@kontum.gov.vn

 

THANH TRA SỞ:                                                   02603.861.180

ttra.sgtvt@kontum.gov.vn

 

1

NGUYỄN VĂN VÂN

P CHÁNH THANH TRA

02603.866610

nvvan.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

LÊ THỊ LOAN

VĂN THƯ

 

ltloan.sgtvt@kontum.gov.vn

 

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 82.01.S:                   02603.864.202

 

 

1

NGUYỄN XUÂN ĐẢM

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

nxdam.sgtvt@kontum.gov.vn

 

2

NGUYỄN NGỌC HIỆP

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

nnhiep.sgtvt@kontum.gov.vn

 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản