11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 2095/UBND-KTTH ngày 10/11/2014; Văn bản số 1734/VP-KTTH ngày 04/12/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính ban hành Công văn số 37/LN: GTVT-TC về việc triển khai công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

Văn bản hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ số 12940/BGTVT-KCHT ngày 14/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Hướng dẫn các đơn bị thực hiện như sau: (có biểu mẩu hướng dẫn kèm theo)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 15/01/2015 Lượt xem : 10415
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản