Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Ngày 10/8/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 392/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh KonTumQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 113/QĐ-SGTVT ngày 26/02/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Tải Quyết định.

Tải Biểu đồ chạy xe.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh