11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Ngày 16/5/2022, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 291/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh KonTumQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 231/QĐ-SGTVT ngày 13/5/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum, biểu đồ chạy xe gồm các nội dung:

- Danh sách tuyến đang khai thác;

- Tổng số chuyến xe đã đăng ký hoạt động;

- Danh sách các đơn vị vận tải hiện đang hoạt động vận chuyển trên tuyến;

- Biểu đồ chạy xe theo tuyến;

- Giãn cách chạy xe giữa các chuyến liền kề.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Tải Quyết định.

Tải Biểu đồ chạy xe.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Góp ý dự thảo văn bản
tiepnhanphananh