Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826

Thực hiện khoản 1 Điều 10 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Sở Giao thông vận tải công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ như sau:

1. Số điện thoại di động: 0905022389. 

2. Số điện thoại cố định: 0603590045.

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
Nông thôn mới