Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

Documents

   Đóng
 Tiêu ĐềThể LoạiMô Tả
Báo cáo số 665/BC-SGTVT ngày 09/12/2022Báo cáoBáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý IV và năm 2022
Báo cáo số 676/BC-SGTVT ngày 14/12/2022Báo cáoBáo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2022
Báo cáo số 504/BC-SGTVT ngày 09/9/2022Báo cáoBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý III/2022
Báo cáo số 508/BC-SGTVT ngày 14/9/2022Báo cáoCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2022
Báo cáo số 681/BC-SGTVT ngày 15/12/2022Báo cáoBáo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022
Quyết định số 507/QĐ-SGTVT ngày 23/11/2021Quyết địnhQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022
Quyết định số 658/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2022Quyết địnhĐiều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022
Báo cáo số 734/BC-SGTVT ngày 14/12/2021Báo cáoBáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021
Báo cáo số 747/BC-SGTVT ngày 17/12/2021Báo cáoBáo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
Báo cáo số 132/BC-SGTVT ngày 14/3/2022Báo cáoKết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2022
Báo cáo số 133/BC-SGTVT ngày 13/03/2020Báo cáoKết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2020
Báo cáo 138/BC-SGTVT ngày 15/3/2022Báo cáoCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022
Báo cáo số 119/BC-SGTVT ngày 16/03/2023Báo cáoBáo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2023
Báo cáo số 144/BC-SGTVT ngày 16/03/2022Báo cáoBáo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý I/2022
Báo cáo số 313/BC-SGTVT ngày 15/6/2022Báo cáoKết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2022
Báo cáo số 335/BC-SGTVT ngày 22/6/2022Báo cáoBáo cáo công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo số 309/BC-SGTVT ngày 15/06/2020Báo cáoKết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I, quý II năm 2020
Báo cáo số 311/BC-SGTVT ngày 15/6/2022Báo cáoCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản