Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826

Quyết định số 377/QĐ-SGTVT ngày 19/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định.

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh năm 2019  (Tải về)

 

Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh