11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
HoChiMinh
LƯỢT TRUY CẬP
518

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Ngày 26/02/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 113/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh trên địa bàn tỉnh KonTumQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 533/QĐ-SGTVT ngày 17/10/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum

Tải Quyết định số 113/QĐ-SGTVT tại đây.

Tải biểu đồ chạy xe ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-SGTVT Tại đây

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG