Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
2:08 CH | 02/08/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải, bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải của Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến và Hợp tác xã vận tải hàng hóa Ngô Mây KonTum.

2:09 CH | 18/07/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải, bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

10:18 SA | 19/06/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải tại Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong và  Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

2:18 CH | 03/06/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải tại Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

10:37 SA | 28/05/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải, phương tiện chuyển sở hữu nhưng chủ sở hữu củ chưa trả phù hiệu, phương tiện bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa nộp phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

8:33 SA | 10/05/2019

  Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến và Hợp tác xã VTCG HH&HK Tây Nguyên nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

9:01 SA | 25/04/2019
8:38 SA | 19/04/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải, phương tiện đơn vị báo mất xin cấp lại, phương tiện bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

3:45 CH | 28/12/2018
4:38 CH | 05/12/2018

Thông báo số 624/TB-SGTVT ngày 03/12/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum