HoChiMinh
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
518
7:57 SA | 03/07/2020

Thông báo số 356/TB-SGTVT ngày 02/7/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX.

Danh sách.

7:50 SA | 27/05/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện thông báo ngừng hoạt động nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

10:01 SA | 11/05/2020

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải thông báo: Các phù hiệu xe nội bộ đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum cấp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng.

9:11 SA | 11/05/2020

Thông báo số 207/TB-SGTVT ngày 04/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX.

3:46 CH | 05/03/2020

Thông báo số 102/TB-SGTVT ngày 03/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX./.

9:40 SA | 08/01/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện bị thu hồi phù hiệu, phương tiện thông báo ngừng hoạt động nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải.

10:03 SA | 10/12/2019

 Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện ngừng hoạt động nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải, phương tiện báo mất xin cấp lại của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Blue Taxi và Công ty TNHH MTV Mai Linh KonTum như sau.

4:20 CH | 15/09/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên.

2:42 CH | 06/09/2019

Sở Giao thông vận tải Thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện không còn giá trị sử dụng do phương tiện báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải, bị thu hồi phù hiệu nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải của Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến, Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Hợp tác xã vận tải hàng hóa Ngô Mây KonTum.

9:52 SA | 30/08/2019

Thông báo số 462/TB-SGTVT ngày 29/8/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai mất đã được cấp lại GPLX.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG