11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2021

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2021. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Tiếp tục tham mưu việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S và viên chức Thanh tra Sở. Chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở trên cơ sở Thông tư 15/2021/TT-BGTVT. Tham mưu sát nhập phòng của Sở, hoàn thành trong năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống covid và đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống covid -19, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động vận tải trong điều kiện phòng chống covid -19; trong đó chú ý chấp hành nghiêm quy định của Tỉnh trong quản lý hoạt động vận tải.Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác di dời bến xe; cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác cổ phần hóa Trung tâm. Thực hiện tốt công tác phòng dịch trong quá trình tổ chức hoạt động tại Trung tâm. Phối hợp với Văn phòng Sở để tham mưu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm.

Thanh tra Sở GTVT: Tập trung kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại các Chốt liên ngành theo nhiệm vụ được phân công và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định. Động viên tinh thần làm việc của cán bộ công chức, viên chức Thanh tra Sở; chú ý nhắc nhở về việc báo cáo, xin ý kiến đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Chánh Thanh tra phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho Phó Chánh Thanh tra, báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phó Chánh Thanh tra.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đối với công tác quản lý duy tu bảo dưỡng Tuyến tránh Thành phố Kon Tum. Phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Triển khai chuẩn bị đầu tư các nguồn vốn theo kế hoạch.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu tổ chức khắc phục hậu quả của bão lũ đường Tumơrông – Ngọc Yêu theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Tổ chức mời hội đồng đánh giá, xử lý trường hợp nứt đường trên Quốc lộ 40 tại km14+700. Tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống bão lũ. Theo dõi việc thực hiện các công trình bảo trì và tham gia nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề khác cần giải quyết, phải báo cáo kịp thời cho Phó Giám đốc phụ trách để xử lý.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Dự án Thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Đề nghị Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện dự án lắp đặt camera kịp tiến độ.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 18/08/2021 Lượt xem : 4716
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết