11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 9 năm 2022

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2022. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức Trạm cân 54 và các trạm cân khác của Sở. Phối hợp với Phòng KHTC để đề xuất mua mới hoặc sửa chữa máy scan. Tiếp tục tham mưu thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo kế hoạch kinh phí năm 2022. Kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về việc cán bộ lãnh đạo Sở tham gia các cuộc họp do tỉnh tổ chức. Theo dõi tiếp nhận xe 0609 sau khi UBND tỉnh chấp thuận cho hoán đổi với xe 0555 của Sở để Sở Tài chính quản lý. Rà soát Trang thông tin điện tử của Sở, tăng cường đôn đốc cung cấp thông tin lên Trang TTĐT.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện, người lái: Tham mưu tăng cường quản lý hoạt động vận tải hàng hóa. Tiếp tục tham mưu phục vụ công tác diễn tập phòng thủ tỉnh. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tọa lái xe ô tô, mô tô. Phối hợp với Phòng KHTC để mua sắm máy in giấy phép lái xe.

 Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định xe theo quy định.

Thanh tra Sở GTVT: Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở để xét tuyển viên chức Trạm cân 54 và các trạm cân lưu động của Sở. Tiếp tục phối hợp với phòng chuyên môn Công an Tỉnh để kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. Tham mưu tổ chức cuộc họp với chủ tịch UBND các huyện, Thành phố về việc xử lý vi phạm hành lang đường bộ, tổ chức trong tháng 11 năm 2022. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng xe; xử lý vi phạm về đậu đỗ không đúng quy định trên địa bàn thành phố; kiểm tra giấy vận tải đổi với xe tải.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tiếp tục theo dõi, tham mưu về việc sử dụng kinh phí theo kế hoạch được giao năm 2022. Tham mưu lãnh đạo nội dung đề xuất Cục quản lý đường bộ về kế hoạch sửa chữa đường năm 2023. Phối hợp với Văn phòng Sở để thực hiện công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo quy định.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Chủ trì tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri, đề nghị của doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước của Sở. Tổ chức nghiệm thu công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đường sá quý III, triển khai công tác quý IV năm 2022. Phối hợp với Thanh tra Sở chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ. Tăng cường quản lý việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 4 năm 2022. Đề nghị đơn vị quản lý đường hỗ trợ sửa chữa đường để phục vụ diễn tập phỏng thủ. Phối hợp với Phòng KHTC để phân khai kinh phí, đảm bảo sử dụng hết kinh phí sự nghiệp được giao năm 2022.

Tổ theo dõi, quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra nâng cao chất lượng công tác thẩm định theo quy định.  Tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện hoàn thành công việc còn lại của Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Dự án Thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Đề nghị Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Tiếp tục kiểm tra, nắm thông tin về tình trạng mất an toàn giao thông tham mưu văn bản chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Tham mưu về việc giao nhiệm vụ công tác kế toán Văn phòng Ban ATGT.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 04/10/2022 Lượt xem : 1635
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết