cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 01/2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2023. Dự họp có 03 đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Tham mưu công tác trực cơ quan, trang trí tết nguyên đán Quý Mão đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tham mưu tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về việc lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023; triển khai thiện Thông báo số 659-TB/TU, ngày 23-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện thiện Chương trình 47-CTr/TU, ngày 21-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp Phòng KHTC, BCH Công đoàn cơ sở tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Ủy quyền cho Chánh Văn phòng Sở xử lý văn bản đến. Tham mưu theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo Lãnh đạo Sở về kết quả những công việc được giao trong các kết luận cuộc họp giao ban, trong đó có các văn bản có thời hạn giải quyết. Tạo lập Nhóm Zalo cán bộ chủ chốt Sở GTVT để kịp thời thông báo lịch họp, giấy mời. Lãnh đạo các phòng, đơn vị căn cứ nội dung họp của từng giấy mời để sớm chủ động chuẩn bị tài liệu, báo cáo Lãnh đạo Sở dự họp, không chờ chỉ đạo, đôn đốc.

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Khẩn trương tham mưu họp Ban chỉ đạo phục vụ tết để triển khai công tác. Theo dõi sát sao tình hình vận tải phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách khi có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý. Triển khai quy định mới trong công tác đào tạo lái xe ô tô.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tập trong giải quyết kịp thời công tác kiểm định xe; không được gây khó khăn, phiền hà cho khách đến kiểm định. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa Trung tâm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; không để bị động sau khi hết thời hạn thuê đất theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Tỉnh (Thời hạn đến 01/7/2023); thường xuyên báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách biết, chỉ đạo.

Thanh tra Sở GTVT: Tiếp tục thực hiện dự thảo Kế  hoạch của UBND tỉnh xử  lý  vi  phạm HLATĐB năm 2023. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự vận tải; theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện giá cước vận tải. Thực hiện thanh tra Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S theo chỉ đạo tại Văn bản số 2258 /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 28/12/2022 của Sở Giao thông vận tải.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tiếp tục theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở về kế hoạch vốn năm 2023 đối với công tác sửa chữa quốc lộ. Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của Sở về quy chế chi tiêu nội bộ (Trích, báo cáo về những nội dung sửa đổi so với năm 2022). Thực hiện giải ngân vốn theo quy định. Tham mưu về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, lao động từ nguồn kinh phí tiết kiệm.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Lập dự toán về công tác bảo quản vật tư dự phòng khắc phục bão lũ thiên tai. Kịp thời tham mưu trình phê duyệt các điểm đấu nối trên quốc lộ, tỉnh lộ theo quy định. Tham mưu chỉ đạo đảm bảo giao thông phục vụ tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tổ Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục theo dõi, tham mưu giải quyết tồn tại của Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Dự án Thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Đề nghị Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Trực tết, kịp thời nắm tình hình và báo cáo về an toàn giao thông dịp tết nguyên đán Quý Mão. Tham mưu thực hiện công tác tổng kết, khen thưởng của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 10/01/2023 Lượt xem : 530
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết