Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải

Ngày 13/9/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành văn bản Số 6492 /TCĐBVN-VT về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung  theo  hướng  dẫn  tại  Quyết  định 1570/QĐBGTVT ngày 24/8/2021. Nội dung văn bản như sau:

Ngày 24/8/2021, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 6311/TCĐBVN-VT ngày 01/9/2021 về việc triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021.

Trong quá trình triển khai phần mềm tự động kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện, qua phản ánh của các Sở GTVT và các chốt kiểm tra tại một số địa phương thì vẫn còn một số phương tiện (là xe con, xe khách) không thuộc đối tượng nhưng vẫn kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đúng Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT; Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện: 

a) Việc tổ chức giao thông và công tác kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch trên địa bàn địa phương theo đúng các nội dung tại Phần 2 của Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;

b) Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, việc kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN chỉ áp dụng cho xe vận tải hàng hoá (bao gồm: xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách). Đối với trường hợp xe vận chuyển công nhân, chuyên gia, vận chuyển người về từ vùng dịch thực hiện theo đúng các nội dung tại Phần 4, Phần 5 của Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021.

2. Tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị vận tải hàng hoá trên địa bàn về việc thực  hiện  nghiêm  các  nội  dung  theo  Quyết  định  số  1570/QĐ-BGTVT  ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện chỉ áp dụng cho phương tiện vận tải hàng hoá (bao gồm: xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo và xe chuyên dùng), không áp dụng cho xe chở người (xe con, xe khách). 

Văn phòng Sở (ĐMS)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 13/09/2021 Lượt xem : 3525
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh
Website liên Kết