Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022

Trong quý I năm 2022, công tác cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải được tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Bộ Giao thông vận tải và kế hoạch của Sở đã đặt ra.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ: thưc hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuẩn mực về ứng xử, chuẩn mưc ̣ về đạo đức lối sống, góp phần hình thành phong cách, lề lối làm viêc bảo đảm tính chuyên nghiêp, trách nhiệm chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công bố 05 thủ tục hành chính mới; 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đường bộ (Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động hành chính “ Một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai 77 thủ tục hành chính (72 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm tại bộ phận một cửa đơn vị trực thuộc Sở

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022); Sở Giao thông vận tải tiếp nhận: 5.456 hồ sơ trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 5.273; số kỳ trước chuyển qua: 183 hồ sơ (tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến: 1.042 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 4.414 hồ sơ);  Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 5.226; trong đó, giải quyết trước hạn: 609 hồ sơ; đúng hạn: 4.617  hồ sơ;  Số lượng hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 230 hồ sơ.

 Nhìn chung, công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên các công việc đề ra đều cơ bản hoàn thành đúng Kế hoạch: Công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức công dân đều sớm hẹn, đúng hẹn. Thái độ, tinh thần phục vụ của công chức, viên chức đối với công dân luôn thân thiện, nhiệt tình đã tạo sự đồng thuận và được tổ chức, công dân đánh giá cao. Đây cũng là một động lực để công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải tiếp tục nâng cao trách nhiệm và tinh thần phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

                                                                                     Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 29/03/2022 Lượt xem : 2349
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết