Bạn đang ở :   Tin tức > An toàn giao thông
    Đăng Nhập
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
AN TOÀN GIAO THÔNG

Thu hồi phù hiệu xe kinh doanh vận tải

Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện nghiêm quy định trong khai thác, sử dụng thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông.

Danh sách phương tiện bị thu hồi phù hiệu

Ngày 19/5/2017, Sở Giao thông vận tải Kon Tum ban hành Quyết định số 263/QĐ-SGTVT thu hồi 29 phù hiệu xe kinh doanh vận tải của các Doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Mai Hùng Cường 03 phù hiệu; Công ty TNHH ĐTXD&TM Tiến Dung Kon Tum 01 phù hiệu; Doanh nghiệp tư nhân Hoài Phương 05 phù hiệu; Công ty CP vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum 02 phù hiệu; Công ty TNHH Chiến Thắng Kon Tum 01 phù hiệu; HTX vận tải Đồng Tiến 03 phù hiệu; HTX vận tải cơ giới Tiền Phong 02 phù hiệu; HTX cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên 11 phù hiệu.

Theo Quyết định lý do thu hồi do không duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, đề nghị các Doanh nghiệp nộp phù hiệu của phương tiện bị thu hồi về Sở Giao thông vận tải trong 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nhân viên trực tiếp theo dõi về An toàn giao thông, lái xe vi phạm theo chế độ nội bộ của đơn vị. Gửi báo cáo về Sở Giao thông vận tải để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 26/05/2017 Lượt xem : 315
Quay Về

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Nông thôn mới
cải cách hành chính
Website liên Kết