Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
3:42 CH | 15/01/2019

Ngày 02/01/2019 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01/2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo Ban quản lý dự án giao thông. Sau khi xem xét các nội dung báo cáo đánh giá công tác tháng 12/2018, nhiệm vụ kế hoạch tháng 01/2019 của Sở và ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

2:10 CH | 07/12/2018

Ngày 03 tháng 12 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

 

10:06 SA | 09/11/2018

 Ngày 29 tháng 10 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

 

 

2:40 CH | 29/10/2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

9:02 SA | 18/09/2018

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

10:04 SA | 14/08/2018

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá công tác tháng 7 và dự kiến công tác tháng 8 của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.

Nhiệm vụ công tác tháng 8/2018: Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc và Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh (Đơn vị nhận uỷ thác quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư) thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

8:54 SA | 03/08/2018

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

3:51 CH | 21/06/2018

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

9:30 SA | 09/05/2018

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyền Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau: Cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá công tác tháng 4 và dự kiến công tác tháng 5 của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Nhiệm vụ công tác tháng 5/2018, các Phòng và đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện những nội dung chính sau:

3:13 CH | 09/04/2018

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.  

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận: Cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá công tác tháng 3 và dự kiến công tác tháng 4 của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Nhiệm vụ công tác tháng 4/2018, các phòng và đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện những nội dung chính sau:

Trang 1 trong 7Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối    

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
Website liên Kết