You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
LƯỢT TRUY CẬP
53.000
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Tham mưu việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo kế hoạch của Tỉnh uỷ. Tiếp tục tham mưu kiện toàn, bổ sung nhân sự cho phòng chuyên môn của Sở. Tham mưu việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau kiểm toán dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông- Ngọc Linh. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Phối hợp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện TTHC của Sở. Phối hợp triển khai giải quyết TTHC cấp độ 3 đối với 04 thủ tục theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hạ tầng đường bộ. Đăng ký làm việc với Chi cục thi hành án TP. Kon Tum để thu hồi số tiền của Công ty Tư vấn đo đạc Ngọc Anh theo bản án của Toà án Tỉnh. Mời Giám đốc Công ty Rạng Minh làm việc về việc thu hồi kinh phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Tổ chức xây dựng mô hình phát triển kinh tế giúp xã kết nghĩa Mường Hoong - huyện ĐăkGlei. Chủ trì, phối hợp với các phòng, tổ chức đoàn thể tổ chức Đoàn vận động viên tham gia Hội thao Cụm thi đua kinh tế - kỹ thuật. Tiếp tục đôn đốc các phòng viết bài đăng Trang thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục theo dõi, báo cáo Lãnh đạo Sở về tiến độ thực hiện nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao và việc phúc đáp các văn bản của Sở.

Quang cảnh cuộc họp

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tăng cường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Tồng hợp danh sách tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa của Sở để gửi Sở nội vụ thăm dò, kiểm tra mức độ phục vụ. Tiếp tục cập nhật thủ tục hành chính theo quy định mới. Phối hợp Văn phòng Sở tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới bổ sung và Sởm chuyển đổi 1 dịch vụ công cấp độ 3 thành cấp độ 4. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đão tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đão tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đão tạo, sát hạch lái xe. Tổ chức hậu kiểm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”. Tiếp tục thiết lập các tuyến vận tải hành khách đến bến xe khách huyện theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Tiếp tục triển khai Kế hoạch về việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện. Kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tổc độ thông qua thông tin từ thiết bị giám sát hành trình. Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tổ cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo lộ trình quy định. Cấp các loại phù hiệu, giấy phép liên vận, chấp thuận các thủ tục bổ sung, thay thế và đăng ký khai thác tuyến theo quy định. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phô tăng cường cổns; tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện tổt hoạt động kiểm định, sắp xếp công việc khoa học, giải quyết nhanh, thuận lợi thủ tục kiểm định, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tổt nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác cổ phần hoá Trung tâm theo lộ trình.

Thanh tra Sở: Triển khai kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự vận tải tại khu vực thành phố Kon Tum và trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra hoạt động đậu đỗ và dừng đón trả khách trên địa bàn thành phố Kon Tum của các xe buýt. Kiểm tra, xử lý xe quá tải và cơi nới thùng xe trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Xử phạt nguội đối với xe vi phạin trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp cùng Cảnh sát Giao thông tỉnh kiểm soát tải trọng xe tại Trạm KTTTXLĐ số 54 theo Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe năm 2018 đã được phê duyệt. Phối hợp với đơn vị quản lý đưòng, chính quyền địa phương xử lý vi phạm HLATĐB theo nội dung đã thống nhất với UBND các huyện và thành phố. Kiểm tra, xử lý đơn vị thi công trong công tác đảm bảo ATGT các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đô thị. Tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại Thanh tra về thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; không được có thái độ cửa quyền, hách dịch, tiêu cực.

Phòng Kế hoạch - Tài chính: Đôn đốc, theo dõi triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum thành phần 2 và đôn đốc, theo dõi công tác giải phóng mặt bằng dự án để Sởm triển khai thi công dự án thành phần 1,2. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp khắc phục cơn bão số 12 năm 2017. Tiếp tục thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án sửa chữa các Quốc lộ, tỉnh lộ năm 2018. Tham mưu việc gia hạn hợp đồng sơn cầu treo KonKlor tỉnh lộ 671 theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát các kế hoạch vốn năm 2018 các nguồn để điều chỉnh cho phù hợp. Theo dõi thông báo kế hoạch năm 2019 đối với các nguồn vốn. Theo dõi, nắm tình hình thực hiện bảo hành gói thầu số 5, 6 đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - TuMơ rông - Ngọc Linh. Theo dõi quyết toán Đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum. Tồng hợp tình hình thu hồi kinh phí theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Phối hợp đôn đốc khắc phục bão lũ QL40B, 24. Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri. Phối hợp theo dõi (Văn bản số 1747/UBND-HTKT ngày 04/7/2018) kiến nghị Bộ GTVT chuyển tuyến đường từ cầu Tà Meo - Tỉnh lộ 676 - ĐH.34 (thuộc địa phận tỉnh Kon Tum) thành Quốc lộ 24D.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ khắc phục hậu quả bão lũ trình UBND Tỉnh, Tồng cục Đường bộ theo quy định. Chủ trì theo dõi tình hình Bộ GTVT thực hiện kiến nghị của Tỉnh về chuyền tuyến đường từ cầu Tà Meo - Tỉnh lộ 676 - ĐH.34 (thuộc địa phận tỉnh Kon Tum) thành Quốc lộ 24D; (Văn bản số 1747/UBND-HTKT ngày 04/7/2018). Khẩn trương tồng hợp, giải quyết các hồ sơ đề nghị đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ còn tồn đọng. Đôn đốc đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án bảo trì được giao cho phòng trực tiếp quản lý. Đôn đốc các nhà thầu quản lý đường kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật cầu đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, các điểm sạt lỡ. Tập trung ưu tiến vá “ổ gà” mặt đường; trong quý IV. Chủ trì kiểm tra nhà thầu thực hiện bảo hành gói 5, gói 6 đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh theo đúng nội dung hợp đồng. Kiểm tra an toàn đường thủy và báo cáo kịp thời để chỉ đạo sửa chữa, xử lý, phục vụ giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Quản lý, theo dõi, tham mưu và báo cáo các vấn đề thuộc lĩnh vực cầu treo dân sinh, nông thôn mới. Tham mưu trả lời kiến nghị của cư tri liên quan đến hạ tầng giao thông.

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình. Tham gia kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo phân công của Lãnh đạo Sở. Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu xứ lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Khi tham mưu văn bản báo cáo UBND Tỉnh, cần nêu cụ thể, chính xác nội dung hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với dự án Quốc lộ 24: Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT (Phòng Kế hoạch Tài chính) căn cứ Tờ trình số 168 ngày 10/5/2018 của Chính phủ, tiếp tục làm việc với Ban quản lý dự án 85 về chủ trương đầu tư giai đoạn tiếp theo, yêu cầu đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh: Đôn đốc thu hồi kinh phí theo kết luận của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Phối hợp với Sở GTVT (Văn phòng Sở) trong việc kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ điện Pleikrông: Ban tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trong công tác bồi thường, GPMB công trình để khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ trì tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần tại công trường (có biên bản họp, gửi báo cáo chủ đầu tư qua Tổ theo dõi, phụ trách dự án), điều hành tiến độ thi công công trình đảm bảo theo tiến độ hợp đồng (hoàn thành trước ngày 25/12/2018).

Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1): Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường công vụ, thi công cầu.

Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 2): Tiếp tục theo dõi kết quả phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Phối hợp UBND thành phố, tích cực tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum: Ban dự thảo văn bản để Sở GTVT trình Bộ GTVT quyết toán theo quy định hiện hành.

Thông báo kết luận giao ban tháng 10/2018./.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 29/10/2018 Lượt xem : 1019
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính
Website liên Kết