You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.997
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 4/2019

Ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng: Tiếp tục theo dõi, đề xuât về việc tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Sở sau khi có ý kiến chi đạo của UBND Tỉnh. Tham mưu thủ tục về công tác cán bộ Thanh tra Sở. Bổ sung, điều chỉnh nội dung hợp đồng với nhân viên hợp đồng của Sở. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đến thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh. Phối hợp triển khai giải quyết TTHC cấp độ 3 đối với 04 thtục theo Quyết định của Thú tướng Chính phủ liên quan đến hạ tầng đường bộ. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice. Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tư của Sở. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở. Mời các cơ quan, đơn vị liên quan đến Sở họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng Tuyến tránh thành phố (Ngày 5/4/2019).

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tăng cường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Tiếp tục rà soát, cập nhật thủ tục hành chính theo quy định mới, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới b sung. Tiếp tục phối hp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kim soát chặt ch việc cấp đi GPLX. Theo dõi lịch tập huấn sát hạch viên năm 2019 để sắp xếp lịch sát hạch cho các đơn vị đào tạo lái xe phù hợp và bố trí cán bộ tham gia tập huấn theo quy định. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”. Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng kiểm tra trực tiếp sức khỏe lái xe tại các bến xe (tập trung tét, xét nghiệm về lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích). Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng, cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

Trung tâm Đãng kiểm 82.01.s: Chủ động thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phối hợp thực hiện công tác quyết toán năm 2018 với Sở Tài chính.

Thanh tra Sở GTVT: Tham mưu Sở GTVT xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 45- KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt. Tăng cường theo dõi, chấn chỉnh hoạt động của trạm cân 54. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe, quản lý trật tự vận tải, quản lý hành lang an toàn đường bộ. Phối họp thực hiện công tác quyết toán năm 2018 với Sở Tài chính.

Phòng Kế hoạch - Tài chính: Đôn đốc, theo dõi triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum thành phần 2 và đôn đốc, theo dõi công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1,2. Theo dõi và phối hợp với Ban quản lý dự án quyết toán Dự án quốc lộ 24. Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT để xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý dự án và phục vụ công tác kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Tham mưu nội dung hợp đồng đối với các gói thầu Tuyến tránh Thành phố Kon Tum đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, đúng quy định. Yêu cầu nhà thầu khi gửi tất cả các văn bản, hồ sơ cho Sở phải gửi qua Văn phòng Sở để Văn phòng chuyển qua phần mềm Vnpt Ioffice (Trong đó có hồ sơ, văn bản ứng kinh phí, hồ Sở thanh toán...). Không xử lý văn bản, hồ sơ gửi trực tiếp đến phòng. Tham mưu nội dung báo cáo, đề xuất để Giám đốc Sở làm việc với Bộ GTVT. Tham mưu nội dung làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc về xây dựng kế hoạch năm 2020. Cử cán bộ phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT làm việc với kiểm toán Nhà nước về dự án nâng cao độ và mở rộng Tuyến tránh thuỷ điện Pleikrông. Chủ trì làm việc với Sở Tài chính để quyết toán năm 2018.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Khẩn trương hoàn thành việc dự thảo quy chế, kế hoạch thực hiện theo chương trình kèm theo Quyết định số 31/ỌĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 10/4/2019.

Thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 22/3/2019 về tiếp nhận Tuyến tránh Dốc Văn Rơi. Tham mưu xây dựng cầu tạm phục vụ nhân dân đi lại tại khu dân cư 64 huyện Ia H’Drai. Kiểm tra công tác duy tu sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên quý I năm 2019 tất cả các tuyến Tỉnh lộ và Quốc lộ. Tiếp nhận, quản lý công tác xây lắp công trình xử lý điểm đen km 1434+500-km 1436 tại chân Đèo Lò Xo, huyện ĐăkGlei. Tham mưu văn bản mời Công ty Tư vấn Quảng Nam làm việc về thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với dự án đường giao thông Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh.

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình. Đôn đốc hoàn thiện Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh Thuỷ điện Pleikrông.

Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiên độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đâu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Đôn đốc hoàn thiện công tác thi công, hoàn thành việc điều chỉnh giá, hoàn thành hồ sơ hoàn công. Xử lý nút giao đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn. Phân khai nội dung chi cụ thể để báo cáo Bộ GTVT về hạng mục nút giao thông đảm bảo an toàn giao thông của dự án. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1): Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường, thi công cầu. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 2): Phối hợp với UBND thành phố, tích cực tháo gở vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chính xác. Theo dõi, báo cáo cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng để Sở báo cáo UBND Tỉnh, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với UBND Tỉnh. Chuẩn bị nội dung để Giám đốc Sở họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng vào thứ 6 ngày 5/4/2019. Đối với dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh: Tiếp tục đôn đốc thu hồi kinh phí theo kết luận của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Chủ trì, phối họp các đơn vị liên quan để điều chỉnh thành phần cơ cấu tổng mức, phục vụ công tác quyết toán dự án Quốc lộ 24. Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu đang triển khai trên tuyến.

Thông báo số 163/TB-SGTVT ngày 03/4/2019 của Sở Giao thông vận tải về kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại phiên họp giao ban tháng 4/2019./.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 04/04/2019 Lượt xem : 1081
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết