Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
9:08 SA | 19/04/2019
9:32 SA | 21/03/2019

Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 18/3/2019 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019./.

3:07 CH | 08/03/2019

Kế hoạch số 112/KH-SGTVT ngày 07/3/2019 của Sở Giao thông vận tải về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019./.

10:37 SA | 08/03/2019

Kế hoạch số 100/KH-SGTVT ngày 27/02/2019 của Sở Giao thông vận tải về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019./.

10:34 SA | 08/03/2019

Kế hoạch số 47/KH-SGTVT ngày 25/01/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngauỳ 05/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực./.

2:45 CH | 18/09/2018

Kế hoạch số 445/KH-SGTVT ngày 14/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2019.

3:13 CH | 24/04/2018

Kế hoạch số 156/KH-SGTVT ngày 16/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam./.

3:10 CH | 10/04/2018

Kế hoạch số 147/KH-SGTVT ngày 09/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018./.

3:10 CH | 10/04/2018

Kế hoạch số 25-KH/ĐUCS ngày 08/3/2018 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018./.

2:47 CH | 06/03/2018

Kế hoạch số 96/KH-SGTVT ngày 06/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018./.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới