Đăng Ký   |    Đăng Nhập
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
7:11 SA | 18/10/2016

Kế hoạch số 100/KH-CĐN-SGTVT ngày 14/10/2016 của Liên ngành Sở Giao thông vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn tỉnh Kon Tum năm 2016./.

4:12 CH | 06/05/2016

Kế hoạch số 172/KH-SGTVT ngày 25/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai./.

4:31 CH | 27/04/2016

Kế hoạch số 173/KH-SGTVT ngày 27/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016./.

10:35 SA | 11/04/2016

Kế hoạch 148/KH-SGTVT ngày 11/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về triển khai Đề án "Đẩy mạnh phố biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tê về các quyền nhân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2015-2020" thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

3:22 CH | 29/03/2016

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 số 128/KH-SGTVT, ngày 29/3/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum./.

2:58 CH | 28/03/2016

Kế hoạch số 125/KH-SGTVT ngày 25/3/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Đề án trợ giúp Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016./.

3:14 CH | 14/03/2016

Kế hoạch 101/KH-SGTVT ngày 14/3/2016 của Sở Giao thông vận tải về tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020./.

4:24 CH | 29/02/2016

Kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, số 77/KH-SGTVT ngày 29/02/2016 của Sở Giao thông vận tải./.

9:47 SA | 19/02/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 5425/QC-LN, ngày 24/9/2015 giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát số 44/KHPHQC5425, ngày 01/02/2016./.

7:33 SA | 16/02/2016

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 số 59/KH-SGTVT, ngày 15/02/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum./.

Trang 4 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh