Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
 Tiêu ĐềMô Tả 
Công bố sửa đổi TCCS 41:2022/TCĐBVN "Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu"Quyết định số 1365/QĐ-CĐBVN ngày 30/11/2022Tải Xuống
Quyết định 1805/QĐ-TCĐBVN ngày 30/3/2022Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sởTải Xuống
Quyết định số 25/QĐ-TCĐBVN ngày 08/01/2021Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sởTải Xuống
Quyết định số 6500/QĐ-TCĐBVN ngày 28/12/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt NamQuyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sởTải Xuống
Quyết định số 6202/QĐ-TCĐBVN ngày 15/12/2020Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sởTải Xuống
Quyết định số 6043/QĐ-TCĐBVN ngày 08/12/2020Quyết định công bố Tiêu chuẩn cơ sởTải Xuống
Quyết định số 2741/QĐ-TCĐBVN ngày 15/8/2019về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 26:2019/TCĐBVN - Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm thuTải Xuống
Quyết định số 2066/QĐ-TTg ngày 24/9/2018về Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá ButonTải Xuống
Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2018Ban hành ` Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô ` để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tôTải Xuống
Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bốTải Xuống
Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016Về việc công bố xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015Tải Xuống
Quyết định số 1897/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2016Ban hành Quy định tạm thời hướng dẫn việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thácTải Xuống
Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT Công bố xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015Tải Xuống
Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lýTải Xuống
Quyết định số 1441/QĐ-BGTVT, ngày 23/4/2015Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2014Tải Xuống
Quyết đinh số 994/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020Tải Xuống
Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013Quy chế tạm thời về hoạt động Tư vấn giám sát thi công công xây dựng công trình trong ngành GTVTTải Xuống
Quyết định số 33/2004/QĐ-BTCvề việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Tải Xuống
Quyết định số 957/QĐ-BXDVề định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhTải Xuống
Quyết định số 22/2008/QĐ-BGVTQuy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tảiTải Xuống
Quyết định số 01/2009/QĐ-UBNDVề việc ban hành bảng giá cước vận tải bằng ô tôTải Xuống
Quyết định số 640/QĐ-BGVTVề việc xếp loại đường để tính cước vận tải năm 2011Tải Xuống
Quyết định số 3230/QĐ-BGTVTQuyết định ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thôngTải Xuống
Quyết định số 1163/QĐ-UBNDVề việc xếp loại đường bộ để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh Kon TumTải Xuống
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết