banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
17-5-2023
Kế hoạch số 250/KH-SGTVT ngày 16/5/2023 của Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg  ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
- Thiết lập trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thi hành pháp luật về giao thông.
- Xây dựng ý thức tự giác; ứng xử văn minh, chuẩn mực của công chức, viên chức và người dân khi tham gia giao thông.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ vận tải, đội ngũ lái xe trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hành khách, hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt.
- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tình hình mới; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.
- Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, các địa phương kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, công trình giao thông đường bộ.
II.  NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
a) Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT.Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT. 
b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực về việc chấp hành giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông.
Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. 
c) Tập trung phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, "cơi nới" thành, thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải… Kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với các xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.
d) Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng thành phần... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành về công tác bảo đảm TTATGT đường bộ.
đ) Phối hợp tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về TTATGT đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, trọng tâm là tham gia để hoàn thiện Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, trình Quốc hội thông qua. Tham gia rà soát, nghiên cứu sửa đổi các chế tài trong Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực giao thông đường bộ theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như chở quả tải trọng, quá khổ giới hạn cho phép…
e) Phối hợp, tham mưu xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tham mưu tổ chức và tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang ATGT. 
Không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ; tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện và hạ tầng.
g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính …; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính, Ngân hàng…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
- Tham mưu chỉ đạo, triển khai xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ do Sở trực tiếp quản lý; có phương án phân luồng, phân tuyến, tổ chức giao thông, rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ người dân;
- Chủ trì tham mưu, phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công các dự án, công trình do Sở quản lý đẩy nhanh tiến độ các dự án, có giải pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công, cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông;
- Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; chỉ đạo khắc phục kịp thời các hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường do Sở quản lý;
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương tham mưu tổ chức tổng rà soát các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục (hoàn thành trong tháng 6/2023). Chủ trì tham mưu tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức (nếu có).
- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thi công các dự án, công trình trên đường bộ đang khai thác thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra; có phương án đảm bảo an toàn trên đoạn đường thi công trong suốt thời gian thi công, cảnh báo công trình đang thi công vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
- Đối với các đoạn, tuyến vừa khai thác vừa thi công (trong các dịp lễ, hội diễn ra…) phải thu dọn và tập kết vật tư, vật liệu, máy móc gọn gàng về nơi quy định; những nơi chưa thi công xong có phương án tạm dừng thi công trong những ngày cao điểm và xử lý vuốt nối êm thuận, vệ sinh sạch sẽ để các phương tiện lưu thông thuận lợi an toàn, bố trí người trực gác đảm bảo an toàn giao thông, có đèn và biển báo hiệu đầy đủ theo quy định.
2. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái
- Nâng cao chất lượng quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo.
- Tiếp tục siết chặt kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; phối hợp với Thanh tra Sở xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm về “xe dù, bến cóc”, phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định.
- Tăng cường quản lý cấp phù hiệu chạy xe cho các phương tiện hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa chặt chẽ, đúng quy định, tránh tình trạng để các phương tiện trá hình hoạt động vận tải hành khách vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh thiếu công bằng trong kinh doanh vận tải hành khách. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo sự bình đẳng trong kinh doanh vận tải giữa tổ chức và cá nhân.
 - Đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô kinh doanh vận tải nhằm tăng cường giám sát, xử lý vi phạm theo quy định. Tổng hợp số liệu các trường hợp vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.
- Phối hợp với các Bến xe, đơn vị vận tải huy động phương tiện có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật để tăng cường giải tỏa khách hoặc chuyển tải khách khi có yêu cầu. Tham mưu đánh giá, dự báo nhu cầu đi lại của người dân và xây dựng phương án phục vụ hành khách được an toàn, thông suốt và thuận lợi trong các dịp Lễ, Tết.
- Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường tuyên truyền cho nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện, tải trọng của hạ tầng giao thông; đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm về số người theo quy định, chạy đúng tuyến đăng ký.
- Tham mưu chỉ đạo các đơn vị đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; duy trì cơ sở vật chất theo quy chuẩn; thực hiện việc đào tạo lái xe theo đúng quy định hiện hành.
3. Thanh tra Sở:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ, chú trọng tập trung vào đối tượng trực tiếp làm công tác vận tải và lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, các bến xe, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh của các đơn vị vận tải, bến xe, đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe.
- Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các bến, bãi đỗ xe, khu vực mỏ, bãi tập kết vật liệu xây dựng kiên quyết không cho xuất xe bến, tham gia lưu thông đối với các xe như: quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng xe, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe không bảo đảm điều kiện sức khỏe...
- Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các đầu mối giao thông như bến xe, điểm dừng đón, trả khách...trong đó tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông như chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, xử lý kiên quyết tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với cơ sở sản xuất, độ chế phương tiện giao thông trái quy định trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp lực lượng chức năng và các bến xe kiểm tra điều kiện phương tiện và người lái phương tiện ngay tại các bến xe, kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện tiêu chuẩn lưu thông như: không bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, lái xe sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện (đặc biệt lưu ý điều kiện an toàn cháy nổ của xe khách),
- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ. Phối hợp với các chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ của UBND tỉnh đã ban hành. Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, có văn bản đôn đốc chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ và báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định.
4. Phòng Kế hoạch-Tài chính
- Tham mưu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện “Phương án phát triển mạng lưới giao thông” trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định.
5.  Trung tâm Đăng kiểm 82.01 S Kon Tum
Thực hiện đúng các quy định trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng kiểm phương tiện. Không cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện chưa đảm bảo các điều kiện về ATKT và BVMT theo quy định; yêu cầu chủ phương tiện sữa chữa, khắc phục xong tất cả các hạng mục chưa đạt yêu cầu đối với trường hợp phương tiện chưa đạt yêu cầu rồi mới kiểm định lại.
Phòng Quản lý KCHTGT

Số lượt xem:1621

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


735169 Tổng số người truy cập: 2398 Số người online:
TNC Phát triển: