banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Bàn giao, đưa công trình dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh kon tum) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 vào khai thác, sử dụng
28-8-2023
Công trình dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 1661/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2019 với Quy mô: Các đoạn ngoài đô thị đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 6,0m (gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,0m; lề gia cố mỗi bên rộng 1,0m; lề đất mỗi bên 0,5 m). Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 140 Mpa. Đoạn trong đô thị đạt tiêu chuẩn đường trục đô thị. Đầu tư hoàn thiện 1/2 bên trái tuyến với bề rộng mặt đường 11,25m (gồm 03 làn xe cơ giới rộng 3,75 m, vỉa hè rộng 10,0 m; dải phân cách rộng 2,5 m); bề rộng nền đường ½ bên trái là 23,75m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 155 Mpa. Quy mô mặt cắt ngang cầu, cống phù hợp với mặt cắt ngang tuyến đường. Công trình đã được thi công xây dựng hoàn thành ngày 30 tháng 5 năm 2022 và được Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu công trình hoàn thành của chủ đầu tư tại Văn bản số 1959/CQLXD-QLXD3 ngày 01 tháng 8 năm 2023; Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận để Sở Giao thông vận tải Kon Tum thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì công trình thuộc dự án theo quy định.