banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
Sở Giao thông vận tải Kon Tum và Quảng Nam họp bàn định hướng quy hoạch cao tốc Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y (CT.21)
25-8-2023
Thực  hiện  Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tại khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 1454/QĐ-TTg giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện:
“- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệmvụ,quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai quy hoạch.
- Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án trên địa bàn địa phương bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch này. Cập nhật nội dung quy hoạch tỉnh bảo đảm tuân thủ các định hướng phát triển giao thông địa phương theo quy hoạch này.”
Để triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của các cấp trên, nhất là định hướng quy hoạch tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y, Kon Tum (CT21) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 nhằm tổ chức  thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật có liên quan trong phạm vi của các  địa phương; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển  khai  quy hoạch và thuận lợi trong công tác đầutư xây dựng theo quy định. Chiều ngày 24/8/2023, Sở Giao thông vận tải Kon Tum và Sở Giao thông vận Quảng Nam tổ chức làm việc, trao đổi về định hướng quy hoạch cao tốc. Dự buổi làm việc, về tỉnh Kon Tum có đại diện lãnh đạo phòng hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng Ban chuyên môn của 02 Sở.
Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến đề xuất, thảo luận, các bên thống nhất đề xuất Vị trí kết nối giữa hai tỉnh tại khu vực Đèo Lò Xo tuyến tiếp tục đi theo phía Đông đường Hồ Chí Minh (đảm khoảng cách hợp lý để phát huy kết nối hạ tầng giao thông của địa phương) và kết nối với đường bộ cao tốc CT.02 tại khu vực Ngọc Hồi, đoạn Ngọc Hồi đi Bờ Y theo phương án được UBND tỉnh Kon Tum báo cáo đề xuất Bộ Giao thông vận tải tại các Công văn số 1491/UBND-HTKT ngày 09/6/2017, Công văn số 439/UBND-HTKT ngày 18/02/2020 và Công văn số 3032/UBND-HTKT ngày 17/8/2020.