banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Triển khai Thông tư 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính
18-7-2023
Thực hiện nội dung Thông báo số 3364/VP-KTTH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc triển khai Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
Trên cơ sở Biên bản làm việc trao đổi thông tin ngày 17 tháng 7 năm 2023 giữa Sở Giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (gọi chung là các đơn vị) trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị triển khai một số nội dung công việc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng như sau:


1. Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải.     
- Văn phòng Sở Giao thông vận tải tổ chức công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải nội dung Thông tư trên.
- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái: Xây dựng Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 8 và những tháng cuối năm 2023. Đồng thời  xây dựng Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2024.
- Phòng kế hoạch - Tài chính: Hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ cho các Trung tâm sát hạch đủ điều kiện (nếu có nhu cầu) như: Xây dựng giá cung cấp  dịch vụ cho thuê sát hạch: Thuê cở sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu… phục vụ công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe (gọi tắt là dịch vụ cho thuê sát hạch), quy trình tham dự đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu qua mạng; Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức thu phí và lệ phí đúng theo quy định hiện hành; Tổ chức lựa chọn đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cho thuê sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.  Đối với các đơn vị (Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch).
- Tổ chức thực hiện công khai minh bạch nội dung Thông tư trên: Niêm yết mức thu phí, lệ phí sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại đơn vị mình. Hoàn thành trước ngày 01/8/2023.
- Các Trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ cho thuê sân sát hạch: Chủ động nghiên cứu xây dựng giá cho thuê đối với dịch vụ cho thuê sát hạch phục vụ công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe của đơn vị mình theo quy định làm cơ sở thực hiện; Nghiên cứu, thực hiện Luật đấu thầu để tham gia cung cấp dịch vụ này theo các hình thức: Chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi(qua mạng hệ thống đấu thầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư) theo quy định Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Bộ Tài chính.
- Các nội dung khác thực hiện theo Biên bản làm việc ngày 17/7/2023.


Số lượt xem:622

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


735029 Tổng số người truy cập: 2090 Số người online:
TNC Phát triển: