banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa (neac) thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum
19-5-2023
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÔNG DÂN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 
Để thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu này, công dân cần có chữ ký số công cộng của một trong các nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ như: VNPT SmartCA, Viettel - My eSign, MISA-CA….) và đã được kích hoạt thành công; đồng thời, đã cài đặt ứng dụng ký số trên điện thoại di động thông minh.
Để sử dụng chữ ký số từ xa nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum, công dân thực hiện như sau:
I. Hướng dẫn cấu hình chữ ký số từ xa của công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum
1. Đăng nhập vào hệ thống
Bước 1: Truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum tại đường dẫn: https://dichvucong.kontum.gov.vn
Bước 2:  Đối với công dân đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì tiến hành đăng nhập tại nút Đăng nhập và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia (VneID, VnConnect….).2. Cấu hình chữ ký số từ xa
Trong lần đầu tiên sử dụng chữ ký số từ xa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, công dân thực hiện cấu hình chữ ký số trên hệ thống, các bước như sau:
 
Bước 1: Sau khi đăng nhập, công dân chọn tên tài khoản của mình tại vị trí góc phải trên màn hình.
Bước 2:  Chọn Menu  “Cập nhật chữ ký”

Bước 3: Chọn chức năng “+Thêm chữ ký”

Bước 4: Tùy thuộc vào chữ ký số từ xa do các nhà cung cấp của công dân đã đăng ký , công dân thực hiện cấu hình như sau:
 
- Tải hình ảnh chữ ký cá nhân

- Nhập thông tin tại các vị trí dấu sao * bắt buộc (Tên chữ ký, Số điện thoại ký số, Từ khóa định vị vị trí)  à nhấn biểu tượng dấu + Thêm thông tin
 
* Lưu ý: Số điện thoại chữ ký số: là số điện thoại đã đăng ký cho chữ ký số từ xa của công dân đã đăng ký và đã được nhà cung cấp dịch vụ kích hoạt.
 
 

 
 
 


 


- Sau khi nhấn nút Thêm thông tin, chọn Loại chữ ký số là NEAC Sign
 
- Tài khoản: công dân nhập số CMND/CCCD của chữ ký số từ xa đã đăng ký và đã được nhà cung cấp dịch vụ kích hoạt.

- Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp chữ ký số do công dân đã đăng ký.

Sau khi cấu hình xong nhấn nút Lưu lại,  hệ thống sẽ hiển thị chữ ký số đã cấu hình.
 
*Lưu ý: Trường hợp công dân có nhiều chữ ký số của nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau thì có thể cấu hình thêm bằng chức năng +Thêm chữ ký.
II. Hướng dẫn công dân sử dụng chữ ký số từ xa nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
1. Đăng nhập vào hệ thống
Bước 1: Truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum tại đường dẫn: https://dichvucong.kontum.gov.vn
 
Bước 2:  Đối với công dân đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì tiến hành đăng nhập tại nút Đăng nhập và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia (VneID, VnConnect...).2. Nộp hồ sơ trực tuyến
 Bước 1:  Lựa chọn Dịch vụ công trực tuyến.
 
Để nộp hồ sơ trực tuyến công dân chọn các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp tại menu Dịch vụ công trực tuyến trên giao diện trang chủ hoặc tại vị trí Dịch vụ hành chính công nổi bật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum
.
Hoặc để tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến cần nộp, công dân nhấn nút Tìm kiếm nâng cao.