banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024
21-2-2024
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch 135/KH-SGTVT ngày 21/02/2024 về việc thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
Với mục đích nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh và trong hoạt động giao thông vận tải, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, nhất là các tuyến đường chính, các đầu mối giao thông.
Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tổ chức, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm 2024. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT tiết kiệm, tránh hình thức.  Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên và người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera), tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2024“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể để các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện:
1. Về công tác tuyên truyền
Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường bộ trong tình hình mới.
- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải và Nhân dân trên địa bàn tỉnh gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2024“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
- Tuyên truyền trong việc kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.
2. Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai các nội dung:
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thuỷ nội địa. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.
- Triển khai quyết liệt công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý, đồng thời đề nghị các ngành, địa phương kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống báo hiệu đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời có biện pháp khắc phục chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tế và đúng quy định; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trên các tuyến giao thông; có phương án bố trí nhân lực ứng trực để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc (nếu có);
- Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng giao thông. Kiểm tra xử lý vi phạm thi công xây dựng, chấn chỉnh các chủ đầu tư, nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm, chỉ dẫn giao thông; tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông;
- Kiên quyết xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường; xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng, lề đường, taluy; xử lý dừng, đỗ xe trái quy định; mở đấu nối trái quy định;
- Tăng cường các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền để các lái xe, đặc biệt là xe chở khách qua các khu vực đèo dốc, có ảnh hưởng của sương mù, trơn trượt tiềm ẩn mất an toàn giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông trên đường bộ.
3. Về công tác vận tải, quản lý phương tiện và người lái
3.1. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về quản lý các đơn vị vận tải, cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn theo quy định.
- Phối hợp thanh tra Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp vận tải, đơn vị đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, yêu cầu thực hiện đúng, đầy đủ các quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera), thiết bị DAT để xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).
- Tham mưu phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động vận tải; tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải.  
3.2. Các đơn vị vận tải, bến xe
- Tuyên truyền đến cán bộ, người lao động, nhất là đội ngũ lái xe phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông; rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời hư hỏng của phương tiện; các phương tiện đưa ra kinh doanh phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Bố trí đúng, đủ lái xe trên các tuyến vận tải, đảm bảo thời gian làm việc của người lái xe. Bố trí nhân sự để thường xuyên cập nhật, theo dõi và khai thác các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera) trên các phương tiện thuộc các đơn vị quản lý, đảm bảo hoạt động liên tục của các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera) khi phương tiện tham gia kinh doanh vận tải theo quy định, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý lái xe vi phạm thông qua thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera).
- Đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định; thực hiện việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, cập nhật hồ sơ quản lý lái xe theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình cho xe ô tô ra vào bến; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện, lái xe trước khi xuất bến theo quy định. Kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp không bố trí đúng, đủ lái xe, lái xe sử dụng rượu bia, chất cấm; phương tiện không đủ điều kiện, không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera) không hoạt động. Phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định để tăng cường công tác đảm bảo TTATGT.
4. Công tác đăng kiểm phương tiện
Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên và đăng kiểm viên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn trong công tác kiểm định phương tiện; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho chủ phương tiện, lái xe những lưu ý để đảm bảo an toàn khi đưa phương tiện vào hoạt động.
5. Công tác thanh tra, kiểm tra
Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan và phòng, đơn vị thuộc Sở:
- Xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị để đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT thực hiện tốt nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, như: xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến, chạy sai hành trình, xe quá khổ, xe quá tải trọng hoặc quá số người quy định, xe hợp đồng không cung cấp thông tin hợp đồng vận chuyển theo quy định; không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của phương tiện, người điều khiển phương tiện; thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi giải quyết thủ tục cho xe ra, vào bến; hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình (camera) lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; hoạt động của các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, tự phát hoạt động trái quy định.
- Đẩy mạnh kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe, xử lý các hành vi chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường, điều khiển hoặc đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất tham gia giao thông; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường khi thi công trên đường đang khai thác; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa nếu có xảy ra tai nạn hoặc các sự cố khác gây ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.
6. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Kon Tum phổ biến các nội dung của Kế hoạch này đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp với các đơn vị vận tải trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định
Phòng Quản lý KCHTGT (TTH)
Số lượt xem:981

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


735121 Tổng số người truy cập: 2314 Số người online:
TNC Phát triển: