Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
48.883

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:11 SA | 04/12/2014

Ngày 01/12/2014, tại phòng họp giao ban, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 12/2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

3:43 CH | 17/12/2014

Thực hiện Công văn số 12693/BGTVT-TCĐB ngày 08/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe từ các đầu mối xếp hàng hóa lớn, các mỏ vật liệu, mỏ quặng và kho hàng; Công văn số 5597/TCĐB-VT ngày 23/10/ 2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về Kế hoạch triển khai công tác ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông với các đơn vị là đầu mối hàng hóa tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 CÔNG TÁC ĐẢNG

7:02 SA | 16/12/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 4273-CV/BTCTU ngày 30/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum hướng dẫn một số điểm mới về đánh giá phân loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014, Công văn số 794-CV/ĐUK ngày 06/11/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014.Tạp chí CS
Nông thôn mới
Lấy ý kiến người dân
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết